Falköpings kommun utvecklar e-tjänster med Pulsen Jukebox

Pressmeddelande 2012-02-15

Falköpings satsning tillsammans med Pulsen har gjort kommunen till en av de som kommit längst i Sverige med användandet av kommunala e-tjänster för medborgarna. Pulsen Jukebox möjliggör för kommunen att sätta upp en ny djärv målsättning om 10 nya e-tjänster per år.

Falköpings kommun är en av de ledande initiativtagarna och en av de kommuner som har kommit längst i arbetet med att erbjuda e-tjänster till kommuninvånarna. Genom att använda Pulsen Jukebox kan Falköpings kommun utveckla e-tjänster för medborgarkommunikation betydligt snabbare än tidigare och samtidigt dra nytta av den erfarenhetsbank som utvecklats av de femton andra kommuner som använder Jukebox. Enligt det samverkansavtal som finns mellan kommunerna och Pulsen blir Jukebox och utvecklade e-tjänster tillgängliga som öppen källkod. På så vis behöver inte Falköpings kommun uppfinna hjulet på nytt för varje ny e-tjänst som ska införas.

 -          De nya e-tjänster som vi har skapat med Jukebox är till stor nytta för kommunens medborgare. De får en betydligt bättre tillgång till kommunens tjänster och kan enkelt överblicka status på ärenden och tillgängliga tjänster hos kommunen inom en rad olika områden, säger Per Augustsson, IT-chef på Falköpings kommun.

Sedan september 2010 har Falköping erbjudit kommuninvånarna olika e-tjänster genom Jukebox och nu har kommunfullmäktige beslutat om en målsättning att erbjuda 10 nya e-tjänster per år de kommande tre åren. Att hantera ärenden via en e-tjänstlösning underlättar även för kommunen då de inte behöver lägga lika mycket resurser på administrativt arbete.

 -          Vi ser en stor potential till att bli effektivare i handläggningen av ärenden hos kommunen om vi kan koppla våra verksamhetssystem till Jukebox, genom bland annat minskad tid för support och att vi slipper mata in information på flera platser i systemen, säger Per Augustsson.

 
Falköpings kommun använder ett tiotal e-tjänster för medborgarna idag. Mest framgångsrik har e-tjänsten för ledighetsansökan för skolelever blivit, som hittills har använts för drygt 250 ansökningar. Genom e-tjänsten har föräldrar kunnat ansöka om ledighet för sina barn som går i kommunens skolor utan att vara beroende av skolans öppettider eller lärares tillgänglighet.

 
-          Pulsen Jukebox är resultatet av ett nära samarbete mellan svenska kommuner och Pulsen. Genom Jukebox kan Falköpingskommun dra nytta av andra samverkanskommuners redan framgångsrika e-tjänster och snabbt bygga anpassningar av dessa, säger Anders Heland, VD för affärsområdet kommuner på Pulsen.

 
Om Jukebox
Jukebox är en e-tjänstplattform som genom enklare e-tjänster möjliggör för kommuner att förbättra sin öppenhet, tillgänglighet och service till dess medborgare, föreningar och näringsliv. Tjänsten baseras på öppen källkod och är utvecklad, och fortsätter att utvecklas, i samverkan med svenska kommuner. Samverkan skapar fördelar för kommunerna — de kan bland annat dela på utveckling, finansiering och erfarenheter. De kommuner som inför e-tjänster via Jukebox kan välja om och när de vill koppla samman e-tjänsterna med bakomliggande verksamhetssystem — något som innebär ytterligare automatisering av processer och kvalitetssäkring av information.  Processerna både förenklas, effektiviseras och kvalitetssäkras.

 
Jukebox innehåller funktioner som:
• Ansökningsformulär med validering
• Signering av en eller flera personer
• Hjälpfunktioner
• Beskrivning av handläggning/beslut
• Status på ärende
• Signering med e-legitimation
• Meddelande till medborgare via e-post/SMS
• Notifiering till handläggare
• Handläggarstöd

Läs mer om Pulsen Jukebox här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Pulsen

Pulsen är en ledande leverantör av verksamhetsutvecklande IT-tjänster, som är dedikerade att tillföra värde i alla leveranser. Pulsen har utvecklat djup kompetens inom de segment där man verkar; distanshandel, kommuner och privata vårdgivare samt informationssäkerhet och drifttjänster. Företaget och dess medarbetare strävar efter att bygga långsiktiga relationer med sina kunder, som finns inom både offentlig sektor och näringsliv. Pulsen är ett av Sveriges äldsta IT-företag och grundades redan 1964. Idag är Pulsen även ett av landets största och omsätter 1,4 miljarder kronor. Företaget arbetar över hela Sverige och har kontor på sex orter: Borås, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm och Trollhättan. Pulsen har ungefär 400 medarbetare.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Anders Heland
Pulsen AB
anders.heland@pulsen.se
033-177351