Blundande man i gräset med dator på magen
Nyheter

Nyheter från Pulsen

  • Säkerställ rätt personuppgifter i ert PA-system

    2017-03-06 Med Pulsen Quality ID och våra integrationsmoduler kan ni som kommun skapa en tillvaro med kvalitetssäkrade person- och adressuppgifter genom direktslagning och daglig uppdatering från Skatteverket Navet-tjänst. Vid installation av Pulsen Quality ID så skapas en avvikelserapport utifrån uppgifterna från Skatteverket kontra befintlig information i ert PA-system, detta för att förekomma de eventuella förändringar som en integration mot Navet innebär.

Fler nyheter

2016

Fler nyheter

2016