En gemensam satsning i älmhult och markaryd


Kommunerna Älmhult och Markaryd är ännu ett exempel på hur man kan arbeta tillsammans med en IAM-lösning, för att få ett smidigare och mer kostnadseffektivt resultat.

Samverkan i Småland

Kommunerna hade upphandlat personal- och ekonomisystem tillsammans och Markaryd stod inför att byta ut sitt system för klientplattform.


– Vi kände att det skulle vara bättre att dela klientplattform och identitetslösning, eftersom vi redan hade kommit en bra bit i arbetet. Och just nu arbetar vi för fullt med migrering av alla användare in i den nya gemensamma IT-miljön, säger Robert Palmqvist, verksamhetschef för IT i Älmhults kommun.

Nya integrationer skapar ökad funktionalitet

Älmhults befintliga identitetslösning baserad på NetIQ Identity Manager hanterar livscykeln för identiteter och behörigheter i den gemensamma IT-miljön. Sedan har identitetslösningen integrerats med Markaryds personalsystem och med Office 365.


– Tack vare den här satsningen kan vi nu dela Active Directory, System Center Configuration Manager, Exchange, Office365 och mycket mer. Framförallt kommer vi att kunna dela på både utvecklingskostnader och kompetens från och med nu, fortsätter Robert Palmqvist.

Samarbeten åt flera håll

Det var inte bara de två kommunerna som arbetade tillsammans för att skapa ett bättre resultat. IT-konsulter från Pulsen och ATEA samarbetade för att ta fram Älmhults och Markaryd gemensamma IT-lösning.


– I och med samarbetet mellan Pulsen och ATEA har vi som beställare fått bästa möjliga lösning från olika kompetenser. Det har varit tydligt igenom hela arbetsprocessen att de har arbetat för att vi ska få ett så bra resultat som möjligt, avslutar Robert Palmqvist.


Ladda ner referensen som pdfPDF

För mer information:

Käbi Hansson, Tel: 033-17 78 84, Mail: kabi.hansson@pulsen.se


Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post