Prisbelönt kundservice förutsätter en väl fungerande IT-miljö

BORÅS ELHANDEL VÄLJER MODERN HELHETSLEVERANS FRÅN PULSEN

 

För Borås Elhandel är ledstjärnan att det alltid ska vara nära, enkelt och personligt att ha med företaget att göra. Kunderna ska få snabba och tydliga svar på sina frågor kring el och elavtal. Den höga ambitionsnivån har bland annat inneburit att företaget är flerfaldiga vinnare av SM i telefoni och kundservice. För att kunna erbjuda service i absolut framkant krävs samtidigt ett stabilt och effektivt IT-stöd.

 

– Vi bygger hela vår verksamhet på tillgänglighet. För att det ska fungera måste medarbetarna ha säker åtkomst till vår IT-miljö. Det handlar också om att göra flöden och processer så enkla som möjligt. Och att kunna arbeta proaktivt. Här upplever vi att Pulsen är en stark, pålitlig partner med en bred tjänsteportfölj och ett framåtblickande arbetssätt, säger Magnus Alholme, IT- och marknadsansvarig.

Bred leverans kräver sammanhållning och engagemang

 

Pulsens leverans till Borås Elhandel omfattar i dag kapacitetstjänster, nätverkskommunikation, mailhosting och support. Samtidigt pågår inledande tester av en övergång till Office 365.

 

Magnus Alholme, Borås Elhandel

Magnus Alholme, IT- och marknadsansvarig på Borås Elhandel

 

– Bland de saker jag tycker särskiljer Pulsen är att de har en exceptionell vilja och förmåga att kommunicera med mig som icke-tekniker. De gör relativt komplexa saker begripliga. För Borås Elhandel är det viktiga nyttan och möjligheterna att arbeta effektivt, inte en enskild servers prestanda. I vardagen får ärenden heller inte falla mellan stolarna. Här upplever vi att Pulsens arbete med uppföljning ligger i särklass. Det som sägs blir gjort, fortsätter Magnus Alholme.

 

– Med tanke på utvecklingen där intrång och andra incidenter gör verksamheter sårbara är säkerheten en avgörande faktor i vårt arbete. Vi vill alltid erbjuda våra kunder en säkerhetsnivå som inte kan uppnås med egna resurser. För oss handlar det om att ge våra kunders medarbetare bästa tänkbara förutsättningar att arbeta i en stabil och tillgänglig IT-miljö, säger Martin Hogmalm, vd på Pulsen Production.

 

Borås Elhandel - Digitaliserad verksamhet i Borås äldsta trähus

Digitaliserad verksamhet i Borås äldsta trähus. Borås Elhandel bedriver sin verksamhet i ett hus med anor från år 1734. I nära samarbete med Pulsen har företaget infört ett modernt, väl sammanhållet och effektivt IT-stöd som bidragit till att man kan erbjuda kunderna tillgänglighet och service i absolut framkant.

 

Närheten – hjälpen finns alltid inom räckhåll

På samma gång som Pulsen och Borås Elhandel löser flertalet frågor på distans har den fysiska närheten bidragit till ett framgångsrikt samarbete.

 

– Att kunna arbeta med en lokalt stark partner ska inte underskattas. Ibland krävs det ett möte för att lösa uppkomna problem eller diskutera framtida planer. Som det är nu kan vi på kort tid också få kvalificerad hjälp på plats. Regelbundna drift- och leveransmöten har också bidragit till en bra dialog och möjligheten att agera proaktivt, fortsätter Magnus Alholme.

 

– Pulsens arbete med servicefönster är ytterligare ett bra exempel på hur de skiljer sig från andra. Istället för att sköta underhåll och uppgraderingar mellan 8-16 ser Pulsen till att det arbetet görs när det inte påverkar verksamheten. Lägg där till att de överlag har ett extremt högt säkerhetstänkande. De förstår vår vardag och sätter kundens behov främst. Att de är duktiga på att bygga och underhålla relationer är ytterligare framgångsfaktorer, avslutar Magnus Alholme.

 

 

HUVUDBILD: Maria Friberg som arbetar i Borås Elhandels prisbelönta kundtjänst. På Borås Elhandel är man stolta över att vara flerfaldiga vinnare av SM i telefoni och kundservice. En bidragande faktor är möjligheten att arbeta i en stabil och tillgänglig IT-miljö. 

 

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

VILL DU VETA MER OM VÅRA LÖSNINGAR FÖR VERKSAMHETSKRITISKA SYSTEM?

Hör av dig till Martin Hogmalm på martin.hogmalm@pulsen.se eller lämna dina uppgifter i formuläret nedan så återkommer vi.