Blundande man i gräset med dator på magen

Applikationsövervakning

Idag utgör applikationer en central roll i de flesta organisationers verksamhet. Hur man hanterar applikationerna på kort och lång sikt kan få stora effekter på den dagliga driften. Applikationerna kommer ofta från många olika leverantörer och kompletteras inte sällan med egenutvecklade lösningar. Det är ett ständigt växande bestånd som måste kunna koordineras, samverka, driftas och övervakas.

Pulsen — en erfaren speaking partner

Har du funderingar om hur er organisation på bästa sätt ska hantera applikationerna så kontakta oss på Pulsen. Vi har lång erfarenhet av applikationer i många olika tekniska miljöer. Det i kombination med våra stora resurser och breda kompetens inom driftområdet gör att vi kan ge dig goda råd och vara en speaking partner.

Frigör IT-avdelningen som strategisk resurs

Genom att använda Pulsens tjänster som är relaterade till applikationer kan vi höja säkerheten och inte minst avlasta er egen organisation. Genom att frigöra resurser kan IT-avdelningen istället ägna mer tid åt strategiska frågor och bli tillgänglig för andra uppgifter.

Miljöer som Pulsen hanterar

I dagsläget erbjuder Pulsen Applikationstjänster för följande plattformar:

  • Generellt Windowsbaserade applikationer
  • IBM Power — Infor Movex/M3
  • IBM Power — IBS ASW
  • Microsoft Dynamics
Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production