Blundande man i gräset med dator på magen

Hosting

Det kan vara en mycket kostsam, komplicerad och mödosam historia att själv ordna en driftsmiljö med tillträdeskontroll, inbrottsskydd, avbrottsfri kraft, temperaturreglering, fuktlarm, datorgolv, kameraövervakning och automatiskt brandsläckningssystem. På Pulsen är detta sedan många år en del av vår dagliga verksamhet och varje förädling vi gör kommer alla våra kunder till godo.

Med tjänsten Hosting tar vi era servrar och installerar dem i våra för ändamålet särskilt utformade datorhallar. Här sätter vi säkerheten främst och har bemanning dygnet runt, året om. Du frigör plats, personal och sinnesro. Vi ser till att IT-miljön är tillgänglig enligt er verksamhets behov. Miljön övervakas kontinuerligt och åtgärdas enligt SLA (Service Level Agreement). Förutom fysisk övervakning av hårdvaran tar vi hand om backup och felavhjälpning inom OS. I detta ingår även en driftsdokumentation för miljön och ett löpande proaktivt underhåll med ITIL:s processorienterade arbetssätt som bas. Kort sagt, ni fortsätter att äga er hårdvara men vi sköter allt annat.

Övervakning

Övervakningen kan delas upp i tre huvudgrupper: hårdvara, kapacitet och incidenter.

HW-komponenter

Komponenterna i maskinen övervakas och larm skickas vidare till servicetekniker vid behov. Exempel på vad som övervakas är disk, cache-batterier, powersupply.

Kapacitet

Larmnivåer fastställs för t ex diskutnyttjande och processorbelastning.

Incidenter

Systemmeddelanden för miljön analyseras och eskaleras vid behov. Här fångas även applikationsmeddelanden upp och kanaliseras vidare beroende av övriga tjänsteavtal.

Backup

Standardmässigt ingår backup till tape som en del i tjänsten och tas på årsbasis, månads-och veckovis samt dagligen.

Spegling

Olika HAS-lösningar finns tillgängliga inom Pulsen och vi har omfattande kompetens gällande de olika produkterna. Spegling ingår inte som standard utan är ett tillval som designas utefter era behov.

Förvaltning

Vi följer marknadens utveckling och anpassar tjänstens alla komponenter efter ny teknik med hänsyn till kostnadseffektivitet. Tjänsten är anpassad att följa ITIL:s regelverk.

Drift

I tjänsten ingår standardmässigt följande funktioner:

  • Övervakning bemannad 00:00 — 24:00 alla dagar
  • Servicedesk bemannad 07:00 — 17:00 alla dagar (kan utökas, tillval)
  • Teknisk specialistkompetens 08:00 — 17:00 helgfria vardagar (kan utökas, tillval)

Säkerhet

Er utrustning placeras i lokaler med fysiskt skalskydd i form av avbrottsfri elförsörjning, brandskydd med automatisk släckningsutrustning, fuktlarm samt passerkontroll med kameraövervakning.

Kommunikation

LAN och interna switchkopplingar på Pulsen ingår i tjänsten. WAN-kommunikation, brandväggar, VPN-kopplingar är tillval.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production