Pulsen Control ID är vår molnlösning som gör det enkelt för er att arbeta effektivt genom välutvecklade funktioner och smarta integrationer. Du slipper att driva egna stora projekt och du kan enkelt skala upp lösningen vart efter ert behov utvecklas.

En bra och effektiv hantering av din organisations användarkonton och behörigheter ger er bättre användarupplevelser, minskad administration och förbättrad säkerhet.

Vi ser nu en snabb utveckling från systemcentrerade IT-lösningar till lösningar som bygger på helhet och samverkan. Vi använder i allt högre grad olika redskap för att nå den information vi behöver för att sköta vårt arbete och det skall vara enkelt.  För att skapa en bra arbetsmiljö och effektiva redskap behöver vi se på identitet och behörighetshantering på ett nytt sätt. Det ska räcka med en inloggning.

Fullskalig tjänst

Pulsen Control ID är en fullskalig tjänst för identitets- och behörighetshantering. Den bygger på mer än 15 års erfarenhet som specialister inom området. Detta innebär att vi tar ett helhetsgrepp över hanteringen av användare, åtkomst och behörigheter. I många organisationer hanteras detta vanligtvis i separata processer, med en omfattande manuell bearbetning. När det är som sämst så innebär det att användaren får helt olika användar-ID och olika lösenord beroende på vilka IT-resurser det gäller. Detta skapar inte bara frustration från användarna utan också en manuell hantering som tar fokus från viktigare uppgifter. När det är som bäst så hanteras alla IT-behörigheter på samma enkla sätt med en inloggning, automation och enkel självservice.

Att köpa Pulsen Control ID är mycket enkelt – du betalar per användare och månad.